Blog.

Het is als ondernemer een heel vervelende situatie: uw contractpartij komt de verplichtingen uit de overeenkomst niet na. Dat kan zijn omdat facturen niet betaald worden, maar het kan ook zijn dat diensten of producten niet (of niet juist) geleverd