Coronamaatregelen: een recht om de dienstverlening te stoppen?

Ik heb de vraag in mijn praktijk al een aantal keer voorbij zien komen: mag mijn dienstverlener/opdrachtgever de werkzaamheden zomaar neerleggen/opschorten vanwege de coronamaatregelen? De kosten lopen op en dienstverleners kunnen geen kant op, maar wie moet daar eigenlijk voor opdraaien? De dienstverlener of de opdrachtgever?

Als er een contract is gesloten waarin is vastgelegd dat partner A diensten verleend aan partner B, én dit contract liep/loopt door gedurende de zogenoemde “Coronatijd”, dan is het uitgangspunt dat de dienstverlening moet worden voortgezet. Gewoon, netjes nakomen zoals dat ook is afgesproken. Als één van de partijen dat niet doet, leidt dat in principe tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Hetgeen weer kan leiden tot schadevergoedingsverplichting. Maar.. er zijn nogal wat variaties op dit verhaal. Ik geef een paar voorbeelden. 

Tekortkoming

Ik zie veel contracten waarin partijen denken te hebben afgesproken dat partij A aan partij B diensten moet leveren, maar waar dat in werkelijkheid niet in staat. Huh? Jazeker! In het contract is dan geen verplichting tot het leveren van diensten of het afnemen van diensten afgesproken (variant 1), of (variant 2) er is een target of budget afgesproken maar daar zijn partijen niet aan gebonden, of (variant 3) er is een planning/forecast gemaakt, maar hier mag van worden afgeweken. Die zijn slechts voorbeelden van varianten die ik in mijn praktijk ben tegengekomen. Dit zorgt er dus voor dat een partij áltijd mag stoppen met de dienstverlening (of de afname ervan), zélfs buiten Coronatijd. Let hier dus goed op!

Overmacht 

Wat ik ook vaak zie is dat een partij zich beroepen op overmacht. Die vlieger gaat lang niet altijd op. Er geldt dan op zijn minst dat er sprake moet zijn van maatregelen die de dienstverlening direct verbieden of beperken (bij een beroep op overmacht). Dat is lang niet altijd het geval en hangt volledig af van de diensten, de situatie en de maatregelen.

Onvoorziene omstandigheden

Ook een beroep op onvoorziene omstandigheden zie ik voorbij komen. Maar ook dit is niet altijd het geval. Voor onvoorziene omstandigheden gelden een aantal vereisten: het moet een toekomstige omstandigheid zijn en partijen hebben er niets over afgesproken. Daarnaast moet de omstandigheid zodanig ernstig is dat van de partij naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden verwacht de overeenkomst in stand te laten. Tot slot moet omstandigheid niet in de risicosfeer van de partij liggen. Ook hiervan geldt: aan die vereisten is lang niet altijd voldaan.

Als uw contractpartner ongewild de werkzaamheden staakt, raadpleeg dan zeker een jurist. Er is een aanwezige kans dat dit niet zomaar mag. Andersom geldt ook: bent u voornemens om de werkzaamheden neer te leggen, of heeft u dat al gedaan? Raadpleeg dan ook zeker een jurist! Zorg dat u dit op de juiste manier doet om niet voor nare financiële gevolgen aansprakelijk te worden gehouden.

Wilt u in de toekomst dit soort problemen voorkomen, laat dan uw overeenkomsten checken en eventueel aanpassen. Zolang er geen ruzie is, kan dit vaak in goed overleg doen met de contractpartner. 

U kunt met mij contact opnemen als u hier meer over wilt weten of hulp nodig heeft bij uw overeenkomsten.