a

De opzegging van een overeenkomst van opdracht

Ondanks het Nederlandse uitgangspunt van contractsvrijheid, gelden er juist voor sommige soorten contracten wél wettelijke regels (denk aan een arbeidsovereenkomst). Eén daarvan is de overeenkomst van opdracht. De wet stelt bijvoorbeeld regels aan het opzeggen van de overeenkomst van opdracht. En: heel veel overeenkomsten blijken een overeenkomst van opdracht te zijn. Vaak gaat het om freelance/zzp-ers, maar ook zakelijke contracten zijn vaak een overeenkomst van opdracht. Een korte toelichting op de wettelijke regeling.

Hoofdregel

Artikel 7:408 lid 1 BW stelt voorop dat de opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen. De opdrachtgever kan dus altijd van de overeenkomst af, ook als deze voor bepaalde tijd is gesloten. Dit geldt niet voor de opdrachtnemer: die kan niet zomaar stoppen!

Voortijdige beëindiging door opdrachtgever

Stel dat de opdrachtgever voortijdig het contract opzegt. Dan kunnen de redelijkheid en billijkheid er nog voor zorgen dat de opdrachtgever toch een opzegtermijn in acht dient te nemen. Doet een opdrachtgever dat niet, dan kan hij schadeplichtig zijn naar de opdrachtnemer. Dat geldt bijvoorbeeld als de overeenkomst al voor langere tijd bestond.

Overeenkomst van opdracht: afspraken maken

De wettelijke regels kunnen tot erg onwenselijke situaties leiden. Vandaar is mijn advies om altijd afspraken te maken over de beëindiging. Zo dient een opdrachtnemer de mogelijkheid op te nemen om zelf de overeenkomst te kunnen beëindigen. Het opnemen van een redelijke opzegtermijn kan dan een mooie uitkomst zijn.

In zakelijke relaties (dus bij professionele partijen) mag ook de mogelijkheid van opzegging door de opdrachtgever worden uitgesloten of beperkt met een opzegtermijn. Dat geldt niet wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is: bijvoorbeeld de opdracht van een particulier aan een schilder. De natuurlijk persoon als opdrachtgever kan dus te allen tijde de opdracht opzeggen.

Meer weten? Neem met mij contact op.