Algemene voorwaarden.

Ik werk op basis van mijn eigen algemene voorwaarden. Dus, wil je met mij samenwerken, of van mijn diensten gebruik maken, dan gelden deze. Altijd. Lees ze hier door en sla ze op.