Auteursrechten bij softwareontwikkeling: van wie is die software eigenlijk?

Een wezenlijk onderdeel van de software is het auteursrecht. Het gaat dan in de meeste gevallen om het auteursrecht dat op de broncode rust. Vaak zijn partijen enthousiast aan de slag gegaan om ‘samen software te ontwikkelen’, waarbij de ene partij het technische werk verricht en de andere het commerciële. Over auteursrechten wordt dan pas later nagedacht: van wie is die waardevolle software nu eigenlijk?

De maker is de eigenaar

Het auteursrecht is altijd van de maker. Dat betekent dat de schrijver(s) van de broncode daar ook rechthebbende van is. Als dat een medewerker is van een software-ontwikkelpartij dan zal de software ontwikkelpartij als rechthebbende worden aangemerkt: een arbeidsovereenkomst zorgt er automatisch voor dat het auteursrecht naar de werkgever wordt overgedragen. Wanneer een ZZP’er de software ontwikkelt, dan is deze persoon de rechthebbende. Deze situatie is niet altijd wenselijk: de commerciële organisatie die de software “vermarkt” zal niet zomaar willen dat de software ook beschikbaar wordt gesteld aan een derde partij. Deze organisatie zal vaak dus ook rechten op de software willen verkrijgen. Je kunt denken aan de volgende opties.

Exclusiviteitsafspraken

De software-ontwikkelaar en de commerciële organisatie kunnen exclusiviteitsafspraken maken. Als overdracht van de auteursrechten te bezwaarlijk is, kan een exclusiviteitsbeding een mooie oplossing zijn. Die exclusiviteit kan dan rusten op bepaalde functionaliteiten, look-and-feel, en andere (technische) kenmerken. De software ontwikkelaar heeft dan wel de mogelijkheden om gedeeltes van de broncode te hergebruiken.

Overdracht van de auteursrechten

De auteursrechten kunnen ook worden overgedragen aan de commerciële partij, of een specifiek daarvoor opgerichte “IE-vennootschap”. Op die manier kan de software ontwikkelaar de broncode voor geen enkele andere partij verder gebruiken. Er zullen wel gebruiksrechten aan de ontwikkelaar moeten worden verleend wanneer de software ontwikkelaar de software nog doorontwikkeld of daarop onderhoud verricht. Gestandaardiseerde software en open source software kan nooit overgedragen worden.

Gedeeltelijke overdracht van de auteursrechten

Partijen kunnen ook besluiten samen eigenaar te worden. Dit kan een mooie oplossing zijn, maar er moeten goede afspraken gemaakt worden voor het geval er onenigheid ontstaat of één van beiden wil stoppen met de samenwerking. Dat leg je vast in een exitregeling. Ook mogelijk is om de software in een vennootschap onder te brengen (de eerder genoemde IE-vennootschap) en daar beide partijen aandeelhouder in te laten worden.

Heeft u vragen over de auteursrechten van een software contract? Ik help graag verder, hier kunt u met mij contact opnemen.